Je kunt kiezen uit allerlei hypotheekvormen. Voor welke soort hypotheek of combinatie je uiteindelijk ook kiest, een hypotheek is altijd gebaseerd op één of meerdere van de onderstaande hoofdvormen. Ontdek hieronder meer over de verschillende soorten hypotheken. Wat is bijvoorbeeld de meest gebruikte hypotheekvorm? En welke hypotheekvorm moet jij kiezen, omdat deze goed bij jou past? Kijk bij een van de onderstaande hypotheeksoorten voor meer informatie of ga direct in gesprek met een van onze adviseurs!

Aflossingsvrije hypotheek

Dit was voor een lange periode een van de meest populaire hypotheekvormen. Bij de aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente en helemaal geen aflossing. Het aflossen van deze soort hypotheek doe je in één keer, namelijk aan het einde van de looptijd. Een belangrijk punt: sinds 1 januari 2013 krijg je bij een nieuw afgesloten aflossingsvrije hypotheek geen hypotheekrenteaftrek meer (tenzij je al een hypotheek had vóór deze datum).

De naam van deze voorheen populaire hypotheekvorm verklapt al haar belangrijkste voordeel. Gedurende de hele looptijd van de aflossingsvrije hypotheek hoef je namelijk niets af te lossen. Dat gebeurt in één keer aan het einde van de looptijd. Aflossing voor het einde van de looptijd komt alleen voor in het geval van verkoop van de woning of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Meestal ligt de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek op de standaard 30 jaar. Hypotheekrente betaal je gedurende de looptijd van een aflossingsvrije hypotheek enkel over het geleende bedrag.

Hogere rente voor aflossingsvrije hypotheek

Hoe komt het dat de aflossingsvrije hypotheek tegenwoordig niet meer zo geliefd is? Sinds 1 januari 2013 is het door strenge regelgeving niet meer mogelijk om aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek bij een nieuwe aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvorm afsluiten kán dus nog wel. Maar houd er rekening mee dat bij de meeste geldverstrekkers voor een aflossingsvrije hypotheek een hogere rente geldt dan bij de gemiddelde lineaire of annuïteitenhypotheek. Reken minimaal 0,1% meer hypotheekrente, maar bij lange rentevaste periodes kan het oplopen tot 0,85%. Houd dit dus in je achterhoofd als je je aflossingsvrije hypotheek wil berekenen.

Maar tot 50% woningwaarde

Als je je ‘oude’ aflossingsvrije hypotheek mee wil nemen bij verhuizing of wil oversluiten naar een andere hypotheekaanbieder, krijg je in veel gevallen te maken met nieuwe financieringsregels. Dan geldt voor de aflossingsvrije hypotheek specifiek dat ze niet hoger mag liggen dan 50% van de marktwaarde van je woning (bij het oversluiten van de hypotheek zijn er in sommige situaties uitzonderingen mogelijk). Even geleden was er veel ophef rondom de aflossingsvrije hypotheek. Veel consumenten die in de jaren negentig de toen populaire hypotheekvorm afsloten, hebben te weinig rekening gehouden met de aflossing die na 30 jaar moet plaatsvinden. Geldverstrekkers benaderen inmiddels actief deze doelgroep, om nare verrassingen aan het einde van de looptijd aflossingsvrije hypotheek te voorkomen.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Je hebt een grotere bestedingsruimte gedurende de looptijd van de hypotheek

Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek

 • Je betaalt veel rente doordat je niet tussentijds aflost;
 • Je zal nooit een huis bezitten dat geheel vrij is van hypotheek;
 • Je hebt een grotere kans op restschuld na verkoop door waardedaling van de woning;
 • Je moet bij het verstrijken van de looptijd het gehele hypotheekbedrag in één keer af kunnen lossen.

Vraag nu direct een vrijblijvend advies aan over een (aflossingsvrije) hypotheek!

Wil je weten wat FA Nederland voor jou kan betekenen?

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd – bij gelijkblijvende rente – een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Dit is tegenwoordig de meest gekozen hypotheekvorm. Dit komt vooral door de lage lasten in de beginperiode, in vergelijking met een lineaire hypotheek. Sinds 2013 krijg je alleen als je een lineaire of annuïteitenhypotheek afsluit de zo gewilde hypotheekrenteaftrek. Van die twee hypotheekvormen is de annuïteitenhypotheek veruit het meest populair. Maar wat is een annuïteitenhypotheek precies? Bij een annuïteitenhypotheek los je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag af. De som die je maandelijks kwijt bent aan de hypotheek, heet ‘annuïteit.’ Dit bestaat deels uit rente en deels uit aflossing. Binnen de annuïteit wordt het rentedeel steeds kleiner, omdat het aflossen ertoe leidt dat de uitstaande hypotheekschuld waarover je rente betaalt daalt. De maandelijkse annuïteit blijft echter onveranderd. Het aflossingsdeel wordt dus steeds groter gedurende de looptijd, omdat het rentedeel krimpt.

Bruto- en nettolasten

In het geval van een annuïteitenhypotheek blijven de bruto lasten bij een gelijkblijvend rentepercentage de gehele looptijd hetzelfde. De netto lasten nemen echter toe gedurende de looptijd van je annuïteitenhypotheek, omdat het rentebedrag steeds verder afneemt. Het bedrag waarmee je profiteert van hypotheekrenteaftrek, wordt dus steeds lager. Past een annuïteitenhypotheek bij jou? Bereken op deze pagina zelf hoeveel je maximaal zou kunnen lenen. Advies nodig? Onze experts staan voor je klaar!

Rekenvoorbeeld annuïteitenhypotheek

Om het inzichtelijker te maken geven we hier een snel rekenvoorbeeld. Wil je een annuïteitenhypotheek van bijvoorbeeld €300.000,- afsluiten? Laten we tevens uitgaan van een looptijd van dertig jaar en een hypotheekrente van 2%. De maandelijkse annuïteit bedraagt dan €1.109,-. Dit is jouw bruto-maandlast en bestaat uit aflossing (€609,- in de eerste maand) en rente (€500,- in de eerste maand). De daaropvolgende maand stijgt het bedrag dat je aflost, maar gaat het rentegedeelte omlaag. Iedere maand komen de bruto-maandlasten op precies hetzelfde bedrag neer.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek

 • Lage lasten in de beginperiode waardoor je maandelijks meer te besteden hebt dan in geval van een lineaire hypotheek;
 • Groot inflatievoordeel doordat het grootste deel van de aflossing tegen het eind van de looptijd geschiedt. Tussentijds is er dus meermaals sprake geweest van inflatiecorrectie in het inkomen.

Nadelen van de annuïteitenhypotheek

 • Relatief weinig vermogensopbouw in de beginperiode;
 • Stijgende netto lasten door een kleine wordend (aftrekbaar) rentedeel;

Vraag nu vrijblijvend een offerte aan voor een (annuïteiten)hypotheek!

Bankspaarhypotheek

Sinds 1 januari 2008 bestaat de bankspaarhypotheek als hypotheekvorm. Bij deze hypotheekvorm is het mogelijk om een kapitaal op te bouwen via een (geblokkeerde) spaarrekening (SEW) of beleggingsrekening (BEW). Het is vanaf 2013 echter niet meer mogelijk om een bankspaarhypotheek af te sluiten. Behouden of oversluiten kan gelukkig nog steeds en kan heel voordelig zijn! Bij een bankspaarhypotheek spaart men gedurende de gehele looptijd om uiteindelijk aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te lossen. Het sparen gebeurt op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening. Gedurende de looptijd wordt er niet afgelost op de hypotheek, er wordt dan ook al die tijd rente betaald over het gehele hypotheekbedrag. Daarnaast legt men iedere maand geld in op de rekening en betaalt men risicopremie voor de met de hypotheek afgesloten risicoverzekering. Bij gelijkblijvende hypotheekrente blijven de bruto en netto hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd gelijk.

Voordelen van de bankspaarhypotheek:

 • de zekerheid dat aan het einde van de looptijd (het beoogde deel van) de hoofdsom wordt afgelost;
 • het effect van renteveranderingen op de maandlasten wordt gedempt doordat de hoogte van de hypotheekrente gelijk is aan de hoogte van de spaarrente;
 • Geen standaard overlijdensrisicoverzekering;
 • Constante maandlasten.

Nadelen bankspaarhypotheek:

 • Moeilijk over te sluiten omdat dit negatieve financiële consequenties met zich meebrengt;
 • Relatief hogere hypotheekrente.

Vraag nu vrijblijvend een advies aan over de bankspaarhypotheek!

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot. Tegenwoordig kun je geen nieuwe beleggingshypotheek meer afsluiten, maar de lopende beleggingshypotheken mogen worden behouden. Er is één groot voordeel van deze hypotheeksoort in verhouding met andere hypotheekvormen. Wanneer de beurs stijgt, dan kan jouw effectendepot meer opleveren dan nodig is om de hypotheek mee af te lossen. Bij een beleggingshypotheek is sprake van een combinatie tussen een aflossingsvrije hypothecaire geldlening en een verpande beleggingsverzekering. Binnen deze verzekering worden de ingelegde premies belegd door de verzekeraar. In tegenstelling tot sparen brengt beleggen een risico met zich mee, omdat men vooraf niet weet wat de waarde van de belegging zal zijn aan het einde van de looptijd. Men heeft dus niet de zekerheid dat de hoogte van de verzekeringsuitkering aan het einde van de looptijd hoog genoeg is om de gehele hypotheek af te lossen. Bij een gelijkblijvend rentepercentage blijven de hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd gelijk.

Voordelen van de beleggingshypotheek

 • Men kan voor een groot deel zelf bepalen waarin men belegt;
 • Men kan profiteren van hoge rendementen op de aandelenmarkt;
 • constante maandlasten.

Nadelen van de beleggingshypotheek

 • Het is onzeker of (het beoogde deel van) de hoofdsom aan het einde van de looptijd ook daadwerkelijk kan worden afgelost;
 • Het risico dat de waarde van de beleggingspolis daalt door eventuele koersdalingen op de aandelenmarkt.

Vraag nu vrijblijvend een advies aan over een (beleggings)hypotheek!

Effectenhypotheek

Bij de effectenhypotheek los je de lening niet af en betaal je alleen rente. Daarnaast wordt eenmalig een bedrag in een beleggingsfonds gestort. Dit lijkt op een van de andere eerder beschreven hypotheekvormen: de beleggingshypotheek. Toch is er één groot verschil: je belegt niet via een kapitaalverzekering, maar je bepaalt zelf in welke fondsen je belegt. Helaas kun je deze hypotheeksoort niet meer nieuw afsluiten.

Hybride hypotheek

Deze hypotheeksoort wordt ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd, omdat hierin de voordelen van de twee hypotheekvormen worden verenigd. Er wordt dus zowel belegd als gespaard. Dat kan uiteindelijk een hoog rendement opleveren. Wel ligt de hypotheekrente gemiddeld hoger dan bij bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. Ook deze hypotheekvorm kun je tegenwoordig echter niet meer nieuw afsluiten.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). Bij deze hypotheekvorm wordt tijdens de looptijd niets afgelost. Als vervanger daarvan sluit je een levensverzekering af, waarmee je de hypotheek aan het einde van de looptijd kunt afbetalen. Ook hier geldt: deze hypotheekvorm is tegenwoordig niet meer nieuw af te sluiten.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Dit zorgt voor veel vermogensopbouw in relatief korte tijd. Deze hypotheekvorm is dan ook handig als je in jouw financiële toekomst een inkomensdaling voorziet. Verder betaal je, over de hele looptijd bekeken, minder rente dan bij andere hypotheekvormen. Wat is een lineaire hypotheek en waarom zou je zelf voor deze hypotheekvorm kiezen? In het kort: bij een lineaire hypotheek los je een vast bedrag per maand af op jouw uitstaande lening. Dit betekent dat jouw lening iedere maand daalt. Dat heeft vervolgens (positieve) gevolgen voor de te betalen rente. Het bedrag dat je maandelijks aflost blijft de hele looptijd hetzelfde, maar het rentebedrag dat je maandelijks betaalt, wordt steeds lager. Dat is dan ook het grootste voordeel van de lineaire hypotheek: gedurende de looptijd dalen zowel de bruto als de netto lasten!

Minder rentekosten

Sinds 2013 krijg je alleen hypotheekrenteaftrek als je een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek afsluit. Hoewel het qua totale rentekosten voordeliger is om een lineaire hypotheek af te sluiten, kiezen veel mensen toch voor een annuïteitenhypotheek. Die hypotheekvorm biedt namelijk de mogelijkheid om als starter meer te lenen. In het begin liggen de nettolasten van deze hypotheekvorm namelijk lager dan bij een lineaire hypotheek. Ook profiteer je bij een annuïteitenhypotheek meer van fiscale voordelen zoals de hypotheekrenteaftrek. Wil jij toch juist profiteren van minder rente betalen op lange termijn? Bereken hier zelf hoeveel je maximaal zou kunnen lenen met een lineaire hypotheek. Kom je er zelf niet uit en heb je advies nodig? Onze experts staan voor je klaar!

Voordelen van de lineaire hypotheek

 • Veel vermogensopbouw in relatief korte tijd;
 • Gedurende de looptijd dalen de lasten, dat is bijvoorbeeld handig wanneer je een inkomensdaling voorziet;
 • In totaliteit minder rente te betalen dan bij andere hypotheekvormen.

Nadelen van de lineaire hypotheek

 • Hogere lasten in beginperiode waardoor minder geleend kan worden dan bij andere hypotheekvormen;
 • Weinig inflatievoordeel doordat je in de beginjaren relatief veel aflost. Hierdoor profiteer je minder van de waardevermindering van het hypotheekbedrag.

Vraag nu direct een vrijblijvend advies aan over een (lineaire) hypotheek!

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Deze hypotheekvorm is namelijk een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde levensverzekering. Sparen is mogelijk door middel van de premie van de levensverzekering. Ook voor deze hypotheekvorm geldt weer dat je sinds 2013 deze niet meer nieuw afsluiten. Bij een spaarhypotheek is sprake van een combinatie tussen een hypothecaire geldlening en een gemengde levensverzekering. Men spaart door middel van de premie van de levensverzekering, om aan het einde van de looptijd een bedrag te kunnen aflossen. Over het geld dat men spaart binnen het spaarplan ontvangt men een percentage aan rente dat even hoog is als het rentepercentage dat men betaalt over de uitstaande lening. Met het spaarplan wordt een vooraf vastgesteld eindkapitaal gegarandeerd tijdens de looptijd bij elkaar gespaard.

Voordelen van de spaarhypotheek:

 • Het effect van renteveranderingen op de maandlasten wordt gedempt doordat de hoogte van de hypotheekrente gelijk is aan de hoogte van de spaarrente;
 • De zekerheid dat aan het einde van de looptijd (het beoogde deel van) de hoofdsom wordt afgelost;
 • Constante maandlasten.

Nadelen van de spaarhypotheek:

 • Moeilijk over te sluiten omdat dit negatieve financiële consequenties met zich meebrengt;
 • Relatief hogere hypotheekrente.

Al een idee welke hypotheekvorm het beste bij jouw situatie past? Heb je wellicht meer informatie nodig om een juiste keuze te maken? In beide gevallen kan een van onze deskundige hypotheekadviseurs je helpen. Deze zal dan samen met jou een vergelijking maken tussen de verschillende hypotheekvormen en hypotheekaanbieders. Zo geef je uiteindelijk gemakkelijk antwoord op de vraag “welke hypotheekvorm moet ik kiezen?”

Vraag direct vrijblijvend een offerte met hypotheekadvies aan!